Kontingent

Kontingent

Kontingentet udgør pr 1. januar 2018, 650 kr. om året. Beløbet betales i 2 rater á 325 kr. senest d. 15. februar og 15. september. Spejdere, der er på efterskole, er kontingentet kr. 150, dvs. ca. halv pris.

Opkrævningen sendes ud på mail.

Pengene indbetales på kontonummer: 9012   4568014729

Husk at skrive barnets navn på indbetalingen, også efternavn